Smluvní podmínky

Pravidla anketní soutěžě destinace z České republiky

 • Pořadatel ankety je cestovatelský portál www.kdekam.cz, kterou provozuje firma AT online media s.r.o. Zlatnická 9, Praha 1, 110 00
  IČ 24719838, DIČ CZ24719838.
 • PODMÍNKY ÚČASTI v Anketě: Účastníkem ankety může být fyzická osoba starší 18 let, která žije v České nebo Slovenské republice.
 • Výhra: Každé 2 měsíce budou vybrány účastníci ankety, kteří získají triko kdekam.cz. Podmínkou k získání trika bude vyplnění všech polí ve formuláři.
 • Předání ceny: Vítěz bude kontaktován pomocí emailové adresy.
 • Účel ankety: Výsledky ankety budou doručeny leteckým společnostem jako průzkum trhu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Uživatel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem AT online media s.r.o., Zlatnická 9, Praha 1, IČ 24719838(příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje obsažené ve  formulářích na blogu www.kdekam-blog.cz, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň uživatel si je vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
 • Účel zpracování osobních údajů:
 • V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány). Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely a pro vnitřní potřebu správce.
 • Prohlášení provozovatele
 • Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci provozovatele nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s provozovatelem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a to i po skončení pracovního poměru nebo dohodě o provedení práce.